X
تبلیغات
ققنوس درون از خاکستر بر می خیزد
آزاد

به نام خالق هستی


موضوع:  عالم ذرات ؟!

بی شک افراد زیادی در مورد این مطلب که من در بالا نوشته ام فکر های نامناسبی درباره من می کنند،

اما من مطلب که می گویم موصخ است واز استادان اهل دین این موضوع وموضوعات  دیگررا فرا گرفته ام.امید است که مطلب به کار رفته دروبلاگم مورد رضایت شما قرارگیرد.شاید در ابتدا درک مطالب سخت وبی مفهوم باشد اما در روز های آینده شما می توانیدبه درک آن برسید پس صبور باشید تا به نتیجه دل خواه برسید.

(عالم ذرات)؟:با دقت ونگاهی کوتاه به پیرامون می توان این عالم را مشاهده کرد هر چیزی که در اطراف ما قرار دارد متشکل از مولکول واتم است که مجموع این عناصور تشکیل دهنده یک شی است؛که ذرات می گویند. بدن ما انسان ها طبق احادیث و کلام خدا (قرآن) از عنصر خاک وآب تشکیل شده که با علم می توان به مولکول ها بدن رسید که عالم ذرات را تشکیل می دهد وحاصل این فراینده پیچیده راعالم ذرات می گویند.

موضوع: عالم نور؟!

طبق ایه 35 سوره نور خداوند خود را شرح داده وخود  را نور معرفی کرده؛با کمی دقت در همین ایه می توان خدا شناخت. وجود ما هم از وجود خداست یعنی خداوند مارا از نور وروح خویش آفریده.وجود خدا نور است اگر کسی وجود خدا را بخواهد احساس کند می تواند در درونش به دنبال آن بگردد.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 15:57  توسط محمدفغفوری  |